සිංහල தமிழ் English
Medium_wigneswaran

க.வி. விக்னேஸ்வரன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_kuttani

தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

071 2219250 [email protected]

021 2214295 [email protected]

சுருக்கம்

#197

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

25

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
284-01 (2021-08-03) Adjournment Motion Type 2 Page 126
283-05 (2021-05-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
283-04 (2021-05-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 38
281-04 (2021-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
281-02 (2021-01-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
281-02 (2021-01-06) Oral Contribution Page 37
280-15 (2020-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
279-03 (2020-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1939-10-23
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_kuttani தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 16 C, Cambridge Terrace, Colombo 7. & No. 232, Temple Road, Nallur, Jaffna.
Office: 232, கோயில் வீதி, நல்லூர், யாழ்ப்பாணம்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 2219250
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 021 2214295
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.