සිංහල தமிழ் English
Medium_wigneswaran

க.வி. விக்னேஸ்வரன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_kuttani

தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

071 2219250 [email protected]

021 2214295 [email protected]

சுருக்கம்

#197

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

25

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-3 (2024-02-09) Adjournment Motion Type 2 Page 71
307-3 (2023-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
301-3 (2023-02-10) Adjournment Motion Type 2 Page 57
298-02 (2022-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
296-12 (2022-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
291-03 (2022-04-21) Oral Contribution Page 54
289-05 (2022-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
288-04 (2022-01-21) Adjournment Motion Type 2 Page 52
287-04 (2021-11-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1939-10-23
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_kuttani தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 16 C, Cambridge Terrace, Colombo 7. & No. 232, Temple Road, Nallur, Jaffna.
Office: 232, கோயில் வீதி, நல்லூர், யாழ்ப்பாணம்.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 2219250
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 021 2214295
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.