සිංහල தமிழ் English
Medium_9

எம்.ஏ. சுமந்திரன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_itak

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

077 7314628 [email protected]

011 2367081 [email protected]

சுருக்கம்

#62

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

67

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
294-1 (2022-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 106
293-06 (2022-06-22) Oral Contribution Page 39
293-02 (2022-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
292-01 (2022-05-17) Adjournment Motion Type 2 Page 84
292-01 (2022-05-17) Oral Contribution Page 74
290-04 (2022-04-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52
290-02 (2022-04-06) Oral Contribution Page 45
290-02 (2022-04-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 9
290-01 (2022-04-05) Oral Contribution Page 79
289-08 (2022-03-25) Oral Contribution - Core Statements
Page 33

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-09-02
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Monash University, University of Madras
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_itak இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 3/1, Daya Road, Colombo 06.
Office: 3/1, தயா வீதி, கொழும்பு 06.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7314628
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2367081
Office: 011 2366314 / 011 2503107
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. Priscilla Balachandran
Email: [email protected]
கைபேசி: 074 0105584
தொலைபேசி: 011 2366314 / 011 2503107

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.