සිංහල தமிழ் English
Medium_darmalingam

தருமலிங்கம் சித்தார்தன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_itak

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

071 2752812 [email protected]

011 2586289 [email protected]

சுருக்கம்

#156

மொத்த தரவரிசை

#9

கட்சி தரவரிசை

16

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
281-13 (2021-02-25) Oral Contribution - Core Statements Page 17
281-04 (2021-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
280-16 (2020-12-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
278-7 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52
277-1 (2020-08-20) Oral Contribution Page 63

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1948-09-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Jaffna Skandawarodya College
Undergraduate: London School of Accountancy, UK
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_itak இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_p01-tna தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு,
Contact
Address
Residence: No 16, Haig Road, Colombo 04 & Kantharodai, Chunnakam.
Office: இல. 16,ஹேக் வீதி, கொழும்பு 04.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 071 2752812
Telephone
Residence: 011 2586289
Office:
Contact Details of the Secretary
Name:
Email:
Mobile:
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.