සිංහල தமிழ் English
Medium_wijesiri

சமிந்த விஜேசிறி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, பதுளை மாவட்டம்

[email protected]

011 2778535 / 057 2224948 [email protected]

சுருக்கம்

#10

மொத்த தரவரிசை

#6

கட்சி தரவரிசை

467

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
300-01 (2023-01-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 81
299-05 (2022-12-13) Oral Contribution Page 46
299-05 (2022-12-13) Written Question - Supplementary Question Page 77
299-05 (2022-12-13) Written Question - Supplementary Question Page 66
299-05 (2022-12-13) Written Question - Supplementary Question Page 34
299-05 (2022-12-13) Written Question - Supplementary Question Page 76
299-05 (2022-12-13) Oral Contribution Page 61
299-05 (2022-12-13) Oral Contribution Page 31
299-05 (2022-12-13) Written Question Page 75
299-05 (2022-12-13) Oral Contribution Page 48

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1980-08-04
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas College, Bandarawela
Undergraduate: Management Diploma, Sri Jayawardenapura University
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: NO D-6, MP's Housing Complex, Madiwela, Sri Jayawardanapura Kotte & Nawodaya Mawatha, Kabillawela North, Bandarawela.
Office: நவோத்யா மாவத்தை, கெபில்லவெல வடக்கு, பண்டாரவளை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2778535 / 057 2224948
Office: 057 2221440 / 077 3607427
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Lakshman Wijesiri
Email:
கைபேசி: 070 1915915
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.