සිංහල தமிழ் English
Medium_vacated

நஸீர் அஹமட்

Icon_slmc

ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ், மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

077 3810381 [email protected]

065 2240222 [email protected]

சுருக்கம்

#144

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

67

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
305-13 (2023-09-19) Written Question- Response Page 21
305-6 (2023-08-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
305-6 (2023-08-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
305-6 (2023-08-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 84
285-3 (2023-08-10) Notification Page 19
305-2 (2023-08-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
304-14 (2023-07-19) Written Question- Response Page 13
304-13 (2023-07-18) Adjournment Motion Type 2 Page 76
304-9 (2023-07-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
304-5 (2023-06-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_slmc ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ்,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 232, Main Street, Eravur 6.
Office: இல. 232, பிரதான வீதி, ஏறாவூர் - 06 A
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3810381
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 065 2240222
Office: 011 2809144
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr Sarooj Seyed Mohomed
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3815316
தொலைபேசி: 011 2809144

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.