සිංහල தமிழ் English
Medium_ranawaka

நிபுண ரணவக

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மாத்தரை மாவட்டம்

077 2987937 [email protected]

041 2273132 [email protected]

சுருக்கம்

#224

மொத்த தரவரிசை

#144

கட்சி தரவரிசை

6

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
292-04 (2022-05-20) Adjournment Motion Type 2 Page 46
287-15 (2021-12-09) Petitions
Page 8
287-09 (2021-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
285-14 (2021-11-10) Petitions
Page 6
280-12 (2020-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
277-03 (2020-08-27) Oral Contribution Page 9

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1990-01-11
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Nipun Ranawaka, Water Tank Road, Kalugalahena, Deniyaya.
Office: இல. 33/பீ. கடற்கரை வீதி, மாத்தறை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 2987937
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 041 2273132
Office: 041 3137197
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. H.K.L. Ramesh Jayatunga
Email:
கைபேசி: 071 5598820
தொலைபேசி: 041 3137197 / 076 9017785

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.