සිංහල தமிழ் English
Medium_23

வீரசுமன வீரசிங்ஹ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மாத்தரை மாவட்டம்

077 3030394 [email protected]

041 3417194 [email protected]

சுருக்கம்

#16

மொத்த தரவரிசை

#8

கட்சி தரவரிசை

281

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-2 (2024-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
312-2 (2024-04-02) Point of Order- Technical/Procedural
Page 45
312-1 (2024-04-01) Oral Contribution Page 83
311-13 (2024-03-22) Oral Contribution - Core Statements Page 26
311-8 (2024-03-06) Oral Contribution Page 23
311-8 (2024-03-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 25
311-6 (2024-02-22) Oral Contribution Page 34
311-5 (2024-02-21) Adjournment Motion Type 2 Page 64
311-2 (2024-02-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 15
311-2 (2024-02-08) Oral Contribution Page 72

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1975-11-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Daerangala Kanishta Vidyalaya, Matara
School 2: St. Thomas' College, Matara
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Sisildola Estate, Derangala, Pitabeddara.
Office: சிசில் தொலவத்த, தேரங்கல, பிடபெத்தர.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3030394
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 041 3417194
Office: 041 3417194
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. G. Shantha Kumar
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 479843
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.