සිංහල தமிழ் English
Medium_8

கருணாதாஸ கொடிதுவக்கு

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மாத்தரை மாவட்டம்

077 7349994 [email protected]

011 2375004 / 011 2577752 [email protected]

சுருக்கம்

#211

மொத்த தரவரிசை

#136

கட்சி தரவரிசை

10

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
288-08 (2022-02-11) Oral Contribution - Core Statements Page 19
288-03 (2022-01-20) Adjournment Motion Type 2 Page 51
287-02 (2021-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
286-07 (2021-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
284-05 (2021-08-17) Notification Page 34
282-10 (2021-04-08) Adjournment Motion Type 2 Page 64
280-14 (2020-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
277-8 (2020-09-11) Oral Contribution Page 57
277-7 (2020-09-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 146

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1961-06-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 27, Pedris Road, Colombo 03.
Office: இல. 27, பேதிரிஸ் வீதி, கொழும்பு 03.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7349994
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2375004 / 011 2577752
Office: 041 2283444
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Indunil Rushantha Sooriyabandara
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 6930295
தொலைபேசி: 041 2283444

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.