සිංහල தமிழ் English
Medium_wijesekera

கஞ்சன விஜேசேகர

அமைச்சர் - மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மாத்தரை மாவட்டம்

077 7386896 [email protected]

041 2222798 [email protected]

சுருக்கம்

#10

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

309

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
310-2 (2024-01-24) Question by Private Notice – Response Page 30
310-1 (2024-01-23) Oral Contribution Page 81
310-1 (2024-01-23) Notification Page 80
309-3 (2024-01-11) Written Question - Supplementary Question - Response Page 25
309-3 (2024-01-11) Written Question- Response Page 24
309-3 (2024-01-11) Adjournment Motion Type 2 Page 52
309-3 (2024-01-11) Written Question - Supplementary Question - Response Page 25
309-1 (2024-01-09) Question by Private Notice – Response Page 111
309-1 (2024-01-09) Oral Contribution Page 113

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1982-04-27
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Trinity College, Kandy
School 2: Royal College, Colombo
Undergraduate: Economics, Monash University, Melbourne
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: C-39, Keppetipola Mawatha, Colombo 5 & No. 6, Middle Road, Fort, Matara.
Office: 06, மத்திய வீதி, கோட்டே மாத்தறை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7386896
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 041 2222798
Office: 011 2446188
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Nilanka Jayawardena
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 2242222
தொலைபேசி: 011 2564355

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.