සිංහල தமிழ் English
Medium_wijesekera

கஞ்சன விஜேசேகர

அமைச்சர் - மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மாத்தரை மாவட்டம்

077 7386896 [email protected]

041 2222798 [email protected]

சுருக்கம்

#9

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

214

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
297-08 (2022-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
296-14 (2022-11-08) Oral Contribution Page 10
296-12 (2022-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
296-10 (2022-10-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
296-10 (2022-10-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
296-10 (2022-10-18) Written Question- Response Page 25
296-10 (2022-10-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 81
296-10 (2022-10-18) Written Question- Response Page 17
296-10 (2022-10-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
296-10 (2022-10-18) Oral Contribution Page 21

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1982-04-27
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Trinity College, Kandy
School 2: Royal College, Colombo
Undergraduate: Economics, Monash University, Melbourne
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: C-39, Keppetipola Mawatha, Colombo 5 & No. 6, Middle Road, Fort, Matara.
Office: 06, மத்திய வீதி, கோட்டே மாத்தறை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7386896
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 041 2222798
Office: 011 2446188
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Nilanka Jayawardena
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 2242222
தொலைபேசி: 011 2564355

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.