සිංහල தமிழ் English
Medium_jayaratne

பியங்கர ஜயரத்ன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, புத்தளம் மாவட்டம்

[email protected]

032 2263445 / 032 2249655 [email protected]

சுருக்கம்

#216

மொத்த தரவரிசை

#138

கட்சி தரவரிசை

22

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-11 (2024-03-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 82
306-2 (2023-10-04) Petitions
Page 6
305-5 (2023-08-22) Oral Contribution Page 42
298-10 (2022-12-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
298-09 (2022-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
296-08 (2022-10-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 59
289-01 (2022-03-08) Oral Contribution Page 165
287-12 (2021-12-06) Written Question- Response Page 19
287-11 (2021-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
287-11 (2021-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-09-27
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2008-01-14 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: "Nayanadhara" Anamaduwa.
Office: "நயனதரா" ஆனமடுவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 032 2263445 / 032 2249655
Office: 011 2368526 / 077 7877778
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Jinadasa Rajapakshe
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 0159874
தொலைபேசி: 011 2368138

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.