සිංහල தமிழ் English
Medium_raheem

அலி சப்ரி ரஹீம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_alliances

முஸ்லிம் தேசியக் கூட்டணி, புத்தளம் மாவட்டம்

077 7328344 [email protected]

032 226024 [email protected]

சுருக்கம்

#227

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

10

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-14 (2023-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
308-14 (2023-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
307-2 (2023-11-14) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 95
304-10 (2023-07-05) Adjournment Motion Type 2 Page 66
302-7 (2023-03-23) Written Question Page 91
298-04 (2022-11-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
292-01 (2022-05-17) Adjournment Motion Type 2 Page 118
284-02 (2021-08-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
277-04 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 156
277-02 (2020-08-21) Oral Contribution Page 61

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-01-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_alliances முஸ்லிம் தேசியக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 09, Spill Road, Puttalam.
Office: இல. 14, ஸ்பில் வீதி, புத்தளம்
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7328344
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 032 226024
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Jamaldeen Mohamed Jauzi
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7101433
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.