සිංහල தமிழ் English
Medium_udungoda

பிரதீப் உந்துகொட

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

071 4906395 [email protected]

011 2407773 [email protected]

சுருக்கம்

#218

மொத்த தரவரிசை

#139

கட்சி தரவரிசை

29

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-9 (2024-03-07) Notification Page 7
308-19 (2023-12-12) Oral Contribution Page 5
308-19 (2023-12-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 28
308-13 (2023-12-06) Petitions
Page 8
308-12 (2023-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 97
308-8 (2023-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
307-7 (2023-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
306-5 (2023-10-17) Oral Contribution Page 29
306-5 (2023-10-17) Adjournment Motion Type 2 Page 36
304-12 (2023-07-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-06-29
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. E227, 15th Lane, Isurupaya, Malabe.
Office: 227 ஈ, 15ஆவது ஒழுங்கை, இசுருபுர, மாலபே.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 4906395
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2407773
Office: 011 3422444
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. H. A Priyantha Hettiarachchi
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 0020732
தொலைபேசி: 011 3422444

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.