සිංහල தமிழ் English
Medium_weerawansa

விமல் வீரவங்ச

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

077 3601658 [email protected]

011 2817959 [email protected]

சுருக்கம்

#62

மொத்த தரவரிசை

#29

கட்சி தரவரிசை

76

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
281-08 (2021-02-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
281-08 (2021-02-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 54
281-05 (2021-01-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7
281-05 (2021-01-19) Written Question- Response Page 7
281-05 (2021-01-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
281-01 (2021-01-05) Oral Contribution Page 66
280-11 (2020-12-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 40
280-11 (2020-12-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 92
280-11 (2020-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
280-11 (2020-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-07-03
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_jvp மக்கள் விடுதலை முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_jvp மக்கள் விடுதலை முன்னணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
Contact
Address
Residence: No. D1, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07. & No. 342/1/4, E. W. Perera Mawatha, Kotte Road, Pitakotte.
Office: மங்கல மாவத்தை ஹோகந்தர தெற்கு ஹோகந்தர
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 3601658
Telephone
Residence: 011 2817959
Office: 011 2435248
Contact Details of the Secretary
Name: Mr.J.H.Ruwan Nayananda
Email: [email protected]
Mobile: 077 5112684
Telephone: 011 2435248

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.