සිංහල தமிழ் English
Medium_weerawansa

விமல் வீரவங்ச

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

077 3601658 [email protected]

011 2817959 [email protected]

சுருக்கம்

#59

மொத்த தரவரிசை

#27

கட்சி தரவரிசை

237

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-5 (2024-04-26) Adjournment Motion Type 2
Page 47
312-5 (2024-04-26) Point of Order- Technical/Procedural
Page 38
312-4 (2024-04-25) Oral Contribution Page 20
312-3 (2024-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 18
312-3 (2024-04-24) Oral Contribution Page 15
312-3 (2024-04-24) Oral Contribution Page 13
312-2 (2024-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
311-12 (2024-03-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 73
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 71
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 31

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-07-03
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_jvp மக்கள் விடுதலை முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_jvp மக்கள் விடுதலை முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. D1, Bauddhaloka Mawatha, Colombo 07. & No. 342/1/4, E. W. Perera Mawatha, Kotte Road, Pitakotte.
Office: மங்கல மாவத்தை ஹோகந்தர தெற்கு ஹோகந்தர
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3601658
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2817959
Office: 011 2435248
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.J.H.Ruwan Nayananda
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 5112684
தொலைபேசி: 011 2435248

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.