සිංහල தமிழ் English
Medium_premajayantha

சுசில் பிரேமஜயந்த

அமைச்சர் - கல்வி

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

077 3540070 [email protected]

011 2812181 [email protected]/ [email protected]

சுருக்கம்

#2

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

1790

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 19
312-5 (2024-04-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 25
312-5 (2024-04-26) Notification Page 5
312-5 (2024-04-26) Adjournment Motion Type 2 Page 28
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 23
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 26
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 22
312-5 (2024-04-26) Oral Contribution Page 25
312-4 (2024-04-25) Oral Contribution Page 15
312-4 (2024-04-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1955-10-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 123/1, Station Road, Gangodawila, Nugegoda.
Office: இல. 123/1, புகையிரத நிலைய வீதி, கங்கொடவில, நுகேகொட.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]/ [email protected]
கைபேசி 077 3540070
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2812181
Office: 011 2787448
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. S.A.D. Saminda Lakmal
Email: [email protected] [email protected]
கைபேசி: 076 7399119
தொலைபேசி: 011 2787645

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.