සිංහල தமிழ் English
Medium_senaratne

ராஜித சேனாரத்ன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, களுத்துரை மாவட்டம்

077 7301868 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#73

மொத்த தரவரிசை

#29

கட்சி தரவரிசை

85

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
309-2 (2024-01-10) Oral Contribution Page 18
308-8 (2023-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
307-8 (2023-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
307-3 (2023-11-15) Oral Contribution Page 18
306-8 (2023-10-20) Adjournment Motion Type 2 Page 38
306-5 (2023-10-17) Oral Contribution Page 34
306-4 (2023-10-06) Adjournment Motion Type 2 Page 74
305-12 (2023-09-08) Oral Contribution Page 86
305-11 (2023-09-07) Oral Contribution Page 20
305-11 (2023-09-07) Oral Contribution Page 14

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1950-05-29
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Nalanda College, Colombo
School 2: Ananda College, Colombo
School 3: MBBS, University of Peradeniya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2007-01-28 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2007-01-28
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 636/3, 11th Lane, Muttetugoda Road, Thalahena, Koswatte & Hettumulla, Beruwala.
Office: இல. 636/3, Muttetugama Road, Thalahena, Battaramulla.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7301868
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Sri Lal Munasinghe
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.