සිංහල தமிழ் English
Medium_desillve

ஷான் விஜயலால் த சில்வா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, காலி மாவட்டம்

077 3023402 [email protected]

011 2509168 [email protected]

சுருக்கம்

#213

மொத்த தரவரிசை

#136

கட்சி தரவரிசை

28

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-12 (2024-03-21) Petitions
Page 8
311-12 (2024-03-21) Petitions
Page 8
311-12 (2024-03-21) Petitions
Page 8
308-18 (2023-12-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
308-7 (2023-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
308-6 (2023-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
307-7 (2023-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
306-4 (2023-10-06) Adjournment Motion Type 2 Page 73
305-16 (2023-09-22) Adjournment Motion Type 2 Page 79
305-12 (2023-09-08) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-08-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 43/3 Colombo Road, Katuwawala, Boralesgamuwa. & Thalgasgoda rd, Polwatte, Ambalangoda.
Office: இல. 48/3, 10 ஆம் மைல் கம்பம், கட்டுவாவல வீதி, பொரலஸ்கமுவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3023402
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2509168
Office: 091 2258049
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. W.H. Dayapala
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3078485
தொலைபேசி: 091 2256224

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.