සිංහල தமிழ் English
Medium_athukorala

சம்பத் அதுகோரல

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, காலி மாவட்டம்

071 6808330 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#157

மொத்த தரவரிசை

#93

கட்சி தரவரிசை

77

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
310-2 (2024-01-24) Written Question - Supplementary Question Page 18
308-20 (2023-12-13) Petitions
Page 11
308-16 (2023-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102
308-9 (2023-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
307-8 (2023-11-21) Petitions
Page 5
307-6 (2023-11-18) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 94
307-6 (2023-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
305-12 (2023-09-08) Petitions
Page 6
305-2 (2023-08-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
304-11 (2023-07-06) Oral Contribution Page 11

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு:
Office: "சம்பத்" பெலவத்த வீதி, பிட்டிகல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 6808330
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 076 6805222
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Charith Asela Manoratna
Email:
கைபேசி: 071 6048256
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.