සිංහල தமிழ் English
Medium_12

ரமேஷ் பதிரண

அமைச்சர் - கைத்தொழில், பெருந்தோட்டத்துறை கைத்தொழில்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, காலி மாவட்டம்

077 7743187 [email protected]

091 2248505 [email protected]

சுருக்கம்

#47

மொத்த தரவரிசை

#22

கட்சி தரவரிசை

195

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-14 (2023-07-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
304-14 (2023-07-19) Written Question- Response Page 10
304-5 (2023-06-20) Notification Page 9
304-5 (2023-06-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
304-5 (2023-06-20) Written Question- Response Page 17
304-4 (2023-06-09) Oral Contribution Page 6
304-3 (2023-06-08) Question by Private Notice – Response Page 31
304-3 (2023-06-08) Oral Contribution Page 33
304-2 (2023-06-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 30
304-2 (2023-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 45

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1969-05-12
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Richmond College, Galle
Undergraduate: MBBS, University of Peradeniya
Postgraduate:
Terms in parliament
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
(n/a) to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 322/11A, Saraswathi Estate, Uthuwankanda Road, Thalawathugoda & Silverien, Kithulampitiya, Galle.
Office: "சில்வரின்" கிதுலம்பிட்டிய வீதி, காலி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7743187
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 091 2248505
Office: 011 2186258
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Chinthaka Priyantha Liyanage
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3481060
தொலைபேசி: 071 5995570

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.