සිංහල தமிழ் English
Medium_12

ரமேஷ் பதிரண

அமைச்சர் - கைத்தொழில் மற்றும் சுகாதாரம்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, காலி மாவட்டம்

077 7743187 [email protected]

091 2248505 [email protected]

சுருக்கம்

#41

மொத்த தரவரிசை

#18

கட்சி தரவரிசை

297

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-2 (2024-04-02) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
312-1 (2024-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 99
312-1 (2024-04-01) Notification Page 79
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 32
311-8 (2024-03-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 41
311-8 (2024-03-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 40
311-8 (2024-03-06) Written Question- Response Page 40
311-4 (2024-02-20) Oral Contribution Page 56
311-3 (2024-02-09) Adjournment Motion Type 2 Page 50
309-4 (2024-01-12) Written Question- Response Page 21

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1969-05-12
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Richmond College, Galle
Undergraduate: MBBS, University of Peradeniya
Postgraduate:
Terms in parliament
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
(n/a) to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 322/11A, Saraswathi Estate, Uthuwankanda Road, Thalawathugoda & Silverien, Kithulampitiya, Galle.
Office: "சில்வரின்" கிதுலம்பிட்டிய வீதி, காலி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7743187
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 091 2248505
Office: 011 2186258
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Chinthaka Priyantha Liyanage
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 3481060
தொலைபேசி: 071 5995570

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.