සිංහල தமிழ் English
Medium_nanayakkkara

மனுஷ நாணாயக்கார

அமைச்சர் - தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, காலி மாவட்டம்

077 7925500 [email protected]

091 2245225 [email protected]

சுருக்கம்

#29

மொத்த தரவரிசை

#10

கட்சி தரவரிசை

162

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
297-08 (2022-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
297-08 (2022-11-22) Oral Contribution Page 13
297-08 (2022-11-22) Oral Contribution - Core Statements Page 11
297-05 (2022-11-18) Oral Contribution Page 8
297-05 (2022-11-18) Petitions
Page 6
296-10 (2022-10-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
296-10 (2022-10-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
295-13 (2022-09-09) Notification Page 7
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1977-09-24
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2018-11-06 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2015-09-01 - 2018-11-05
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-09-07 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2010-09-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 251/11, Kirulla Rd, Colombo 5 & Panagamuwa, Wanchawala, Galle.
Office: பனாகமுவ, வங்சாவல, காலி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7925500
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 091 2245225
Office: 091 2245225
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Deshapriya Liyanage
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 2651011
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.