සිංහල தமிழ் English
Medium_vithana

திஸ்ஸ விதாரண

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2805695 [email protected]

சுருக்கம்

#214

மொத்த தரவரிசை

#137

கட்சி தரவரிசை

40

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-2 (2023-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 27
303-7 (2023-05-25) Priviledges
Page 13
302-5 (2023-03-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
301-2 (2023-02-09) Oral Contribution Page 77
298-06 (2022-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
298-01 (2022-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 142
297-08 (2022-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
296-17 (2022-11-11) Oral Contribution - Core Statements Page 36
296-01 (2022-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 100
295-10 (2022-09-06) Adjournment Motion Type 2 Page 78

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1934-08-30
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.09,5th Lane, Nawala, Rajagiriya.
Office: இல. 09, ஐந்தாவது ஒழுங்கை, நாவல, இராஜகிரிய.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2805695
Office: 011 2805695 / 070 6996969
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.A.N.R.Amarathunga
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 5770882
தொலைபேசி: 011 2805695

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.