සිංහල தமிழ் English
Medium_1

முஜிபுர் ரஹுமான்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

077 3312010 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#232

மொத்த தரவரிசை

#55

கட்சி தரவரிசை

227

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
300-05 (2023-01-20) Oral Contribution - Core Statements Page 14
300-01 (2023-01-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 144
300-01 (2023-01-05) Written Question - Supplementary Question Page 108
300-01 (2023-01-05) Oral Contribution Page 85
299-05 (2022-12-13) Priviledges
Page 16
299-05 (2022-12-13) Written Question - Supplementary Question Page 52
299-05 (2022-12-13) Oral Contribution Page 48
299-04 (2022-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
299-03 (2022-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
299-03 (2022-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-04-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Zahira College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 38, Kolannawa Road, Kolannawa.
Office: இல.38 கொலன்னாவ வீதி, கொலன்னாவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3312010
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2335613
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Mohamed Ali
Email:
கைபேசி: 077 2030250
தொலைபேசி: 011 2335613

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.