සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapakse

உபுல் மஹேந்திர ராஜபக்ஷ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கம்பஹா மாவட்டம்

077 6256279 [email protected]

033 2278436 upul [email protected]

சுருக்கம்

#114

மொத்த தரவரிசை

#57

கட்சி தரவரிசை

32

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution - Core Statements Page 22
295-11 (2022-09-07) Adjournment Motion Type 2 Page 36
295-07 (2022-08-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
293-01 (2022-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 143
292-04 (2022-05-20) Adjournment Motion Type 2 Page 78
291-01 (2022-04-19) Adjournment Question Page 125
291-01 (2022-04-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 118
289-08 (2022-03-25) Petitions
Page 5
289-04 (2022-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 72
288-04 (2022-01-21) Adjournment Motion Type 2 Page 71

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-09-25
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 17/2 ,"Hansawila", Bonegala, Udathuththiripitiya.
Office: 17/2, போனேகல உடுதுத்திரிபிடிய
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: upul [email protected]
கைபேசி 077 6256279
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 033 2278436
Office: 033 2278436
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. K H A Wijerathna
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 8184508
தொலைபேசி: 033 2278426

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.