සිංහල தமிழ் English
Medium_13

 ஜனக பண்டார தென்னகோன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மாத்தளை மாவட்டம்

[email protected]

011 2502252 / 066 2285191 [email protected]

சுருக்கம்

#229

மொத்த தரவரிசை

#148

கட்சி தரவரிசை

15

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
289-01 (2022-03-08) Notification
Page 100
287-02 (2021-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
285-08 (2021-10-07) Written Question- Response Page 19
285-06 (2021-10-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
285-06 (2021-10-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
285-06 (2021-10-05) Written Question- Response Page 25
282-11 (2021-04-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 28
282-11 (2021-04-09) Written Question- Response Page 27
282-11 (2021-04-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 28
282-08 (2021-04-06) Notification Page 8

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1953-04-13
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: B20, Stanmore Crescent, Colombo 7 & Rangiri, Yapagama, Dambulla.
Office: பீ 20, ஸ்டென்மோர் கிரஸன்ட், கொழும்பு 07.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2502252 / 066 2285191
Office: 011 2699720 / 077 7709225
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Duminda Amarasekere
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 4288219/ 0773288
தொலைபேசி: 011 2699720

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.