සිංහල தமிழ் English
Medium_vacated

அஜித் நிவாட் கப்ரால்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

077 7308990 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#59

மொத்த தரவரிசை

#29

கட்சி தரவரிசை

162

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
285-02 (2021-09-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
285-02 (2021-09-07) Adjournment Question - Response Page 87
285-02 (2021-09-07) Written Question- Response Page 16
285-02 (2021-09-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
285-02 (2021-09-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
284-05 (2021-08-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 39
284-05 (2021-08-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 38
284-05 (2021-08-17) Written Question- Response Page 36
284-05 (2021-08-17) Adjournment Question - Response Page 101
284-03 (2021-08-05) Written Question- Response Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1954-12-14
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.32/6, School Lane, Nawala.
Office: இல. 32/7, பாடசாலை வீதி, நாவல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7308990
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2386849 / 011 2484882
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.