සිංහල தமிழ் English
Medium_ellawala

அகில எல்லாவல

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

077 3721508 [email protected]

045 2287137 [email protected]

சுருக்கம்

#173

மொத்த தரவரிசை

#106

கட்சி தரவரிசை

41

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
303-2 (2023-05-10) Adjournment Motion Type 2 Page 82
302-11 (2023-04-26) Adjournment Question Page 100
302-11 (2023-04-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
302-7 (2023-03-23) Oral Contribution Page 32
297-07 (2022-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
296-07 (2022-10-05) Written Question - Supplementary Question Page 20
296-07 (2022-10-05) Written Question - Supplementary Question Page 19
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
293-07 (2022-07-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 66
293-07 (2022-07-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 66

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-01-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.42/14, Barnes Rathwatta Mawatha, Balangoda.
Office: இல.42/14 பார்ன்ஸ் ரத்வத்த மாவத்தை பலங்கொடை
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3721508
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 045 2287137
Office: 045 2287137
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.A.M.S.P. Nayanananda
Email:
கைபேசி: 077 9078102
தொலைபேசி: 077 3057770

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.