සිංහල தமிழ் English
Medium_ellawala

அகில எல்லாவல

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

077 3721508 [email protected]

045 2287137 [email protected]

சுருக்கம்

#173

மொத்த தரவரிசை

#106

கட்சி தரவரிசை

41

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-4 (2024-04-25) Oral Contribution Page 6
311-3 (2024-02-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 26
311-3 (2024-02-09) Adjournment Motion Type 2 Page 80
308-6 (2023-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
307-5 (2023-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
306-9 (2023-11-07) Adjournment Question Page 105
306-7 (2023-10-19) Adjournment Question Page 79
305-14 (2023-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
305-9 (2023-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
285-3 (2023-08-10) Oral Contribution Page 25

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-01-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.42/14, Barnes Rathwatta Mawatha, Balangoda.
Office: இல.42/14 பார்ன்ஸ் ரத்வத்த மாவத்தை பலங்கொடை
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3721508
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 045 2287137
Office: 045 2287137
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.A.M.S.P. Nayanananda
Email:
கைபேசி: 077 9078102
தொலைபேசி: 077 3057770

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.