සිංහල தமிழ் English
Medium_fernando

அருந்திக்க பர்னாந்து

இராஜாங்க அமைச்சர் - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, புத்தளம் மாவட்டம்

[email protected]

031 2265404 / 011 216070 [email protected]

சுருக்கம்

#120

மொத்த தரவரிசை

#64

கட்சி தரவரிசை

66

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-12 (2023-07-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
304-11 (2023-07-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 84
304-9 (2023-07-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
304-2 (2023-06-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 12
303-3 (2023-05-11) Adjournment Motion Type 2 Page 25
303-3 (2023-05-11) Adjournment Motion Type 2 Page 31
303-3 (2023-05-11) Adjournment Motion Type 2 Page 31
303-3 (2023-05-11) Adjournment Motion Type 2 Page 66
303-3 (2023-05-11) Adjournment Motion Type 2 Page 40
303-3 (2023-05-11) Adjournment Motion Type 2 Page 28

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-09-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 110/8, Wijerama Mawatha, Colombo 07. & No. 65, Walwwatta, Dankotuwa.
Office: இல. 65, வளவ்வத்த, தங்கொட்டுவ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 031 2265404 / 011 216070
Office: 077 3565500
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. D. Manusha Deemal Pathinayaka
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7987797
தொலைபேசி: 011 2884611

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.