සිංහල தமிழ் English
Medium_ratnayake

சீ.பீ. ரத்நாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, நுவரெலியா மாவட்டம்

077 7384333 [email protected]

052 2222565 / 055 2222565 [email protected]

சுருக்கம்

#74

மொத்த தரவரிசை

#34

கட்சி தரவரிசை

135

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
301-7 (2023-02-24) Oral Contribution - Core Statements Page 40
299-02 (2022-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
298-09 (2022-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 15
297-02 (2022-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2
Page 46
291-04 (2022-04-22) Oral Contribution Page 26
291-02 (2022-04-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 33
289-08 (2022-03-25) Oral Contribution - Core Statements Page 29
289-06 (2022-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
288-11 (2022-02-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 80

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1958-01-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Vidyartha Vidyalaya, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.27, Subadra Mawatha, Madiwela, Kotte & "Hill Clift", Lady Maclum Road, Nuwara Eliya.
Office: வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு அமைச்சு, இல. 1090, சிறீ ஜயவர்தனபுர வீதி, ராஜகிரிய.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7384333
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 052 2222565 / 055 2222565
Office: 011 3560016 / 011 2879056
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. Geetha Ratnayake
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 2672000
தொலைபேசி: 011 2879024

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.