සිංහල தமிழ் English
Medium_udayakumar

எம். உதயகுமார்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, நுவரெலியா மாவட்டம்

077 7319042 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#81

மொத்த தரவரிசை

#34

கட்சி தரவரிசை

49

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
297-06 (2022-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
296-14 (2022-11-08) Adjournment Motion Type 2 Page 89
296-13 (2022-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
295-11 (2022-09-07) Adjournment Motion Type 2 Page 63
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 45
293-02 (2022-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 84
292-01 (2022-05-17) Adjournment Motion Type 2 Page 105
291-04 (2022-04-22) Oral Contribution Page 52
291-02 (2022-04-20) Petitions
Page 8

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-09-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 28/6 C, De Fonseka Place, Colombo 04.
Office: இல. 28/6 சீ, த பொன்சேகா ப்ளேஸ், கொழும்பு 04.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7319042
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Palani Vijayakumar
Email:
கைபேசி: 077 4363897
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.