සිංහල தமிழ் English
Medium_udayakumar

எம். உதயகுமார்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, நுவரெலியா மாவட்டம்

077 7319042 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#77

மொத்த தரவரிசை

#31

கட்சி தரவரிசை

37

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
283-02 (2021-05-05) Adjournment Motion Type 2 Page 67
282-11 (2021-04-09) Adjournment Motion Type 2 Page 64
282-01 (2021-03-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 136
281-07 (2021-02-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
281-01 (2021-01-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 117
280-15 (2020-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102
280-09 (2020-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
280-08 (2020-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
280-05 (2020-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
279-04 (2020-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-09-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
Contact
Address
Residence: No. 28/6 C, De Fonseka Place, Colombo 04.
Office: இல. 28/6 சீ, த பொன்சேகா ப்ளேஸ், கொழும்பு 04.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 7319042
Telephone
Residence:
Office:
Contact Details of the Secretary
Name: Mr. Palani Vijayakumar
Email:
Mobile: 077 4363897
Telephone:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.