සිංහල தமிழ் English
Medium_piyatissa

நிமல் பியதிஸ்ஸ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, நுவரெலியா மாவட்டம்

077 3318658 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#152

மொத்த தரவரிசை

#89

கட்சி தரவரிசை

31

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-03 (2022-09-22) Expunged Statement
Page 79
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 78
296-03 (2022-09-22) Expunged Statement
Page 79
296-03 (2022-09-22) Expunged Statement
Page 79
295-10 (2022-09-06) Adjournment Motion Type 2 Page 92
295-02 (2022-08-09) Adjournment Motion Type 2 Page 45
293-05 (2022-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 133
293-04 (2022-06-10) Oral Contribution Page 44
292-03 (2022-05-19) Adjournment Motion Type 2 Page 59
288-05 (2022-02-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 80

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-05-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: C-29, MPs Housing Complex, Madiwela, Sri Jayawardenapura Kotte & No. 194, Mulhalkele, Kandy Road, Walapane.
Office: இல. 194, கண்டி வீதி, முல்ஹல்கல, வலப்பன.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3318658
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 052 2279530
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Wijitha Herath
Email:
கைபேசி: 077 2363005
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.