සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanathan

அங்கஜன் இராமநாதன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_party

இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

077 3827568 [email protected]

011 2081535 / 076 648150 [email protected]

சுருக்கம்

#215

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

27

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-16 (2023-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
308-9 (2023-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
308-5 (2023-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
308-2 (2023-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
307-8 (2023-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
307-3 (2023-11-15) Oral Contribution Page 52
299-02 (2022-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
298-09 (2022-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
298-09 (2022-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
297-07 (2022-11-21) Oral Contribution Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1983-07-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_party இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 40, Boswell Place, Colombo 06. & No. 185, Temple Road, Jaffna.
Office: இல. 50, சுவிசுதர்ம வீதி, கொழும்பு 06.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3827568
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2081535 / 076 648150
Office: 011 2777438 / 011 2777439
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.