සිංහල தமிழ் English
Medium_nawananda

கயாஷான் நவனந்த

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மொனராகலை மாவட்டம்

077 4772522 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#194

மொத்த தரவரிசை

#122

கட்சி தரவரிசை

23

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-13 (2023-07-18) Petitions
Page 11
303-6 (2023-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
298-07 (2022-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
298-03 (2022-11-25) Petitions
Page 6
297-05 (2022-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
296-13 (2022-10-21) Expunged Statement
Page 92
296-13 (2022-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
295-10 (2022-09-06) Adjournment Motion Type 2 Page 60
293-06 (2022-06-22) Adjournment Motion Type 2 Page 72
290-01 (2022-04-05) Oral Contribution Page 83

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1990-03-25
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 11, Nawodagama, Sewanagala
Office: இல. 11, நவோதாகம, செவணகல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 4772522
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 047 5602165 / 071 3955548
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.Pradeep Pathkumara
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 8963491
தொலைபேசி: 077 5791688

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.