සිංහල தமிழ் English
Medium_ratnayake

குமாரசிறி ரத்னாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மொனராகலை மாவட்டம்

[email protected]

055 5747330 [email protected]

சுருக்கம்

#165

மொத்த தரவரிசை

#99

கட்சி தரவரிசை

57

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
304-15 (2023-07-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 114
304-15 (2023-07-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 117
304-5 (2023-06-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 83
304-3 (2023-06-08) Petitions
Page 9
304-1 (2023-06-06) Written Question - Supplementary Question Page 115
304-1 (2023-06-06) Written Question Page 114
303-5 (2023-05-23) Written Question Page 19
303-5 (2023-05-23) Written Question - Supplementary Question Page 20
302-13 (2023-04-28) Petitions
Page 6
302-13 (2023-04-28) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-01-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 82, Tissa Road, Monaragala.
Office: இல. 82, திஸ்ஸ வீதி, மொணராகலை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 055 5747330
Office: 055 5747330 / 071 8127345
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Ananda Rathnayake
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 7448665
தொலைபேசி: 055 5747330

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.