සිංහල தமிழ் English
Medium_amarasuriya

ஹரினி அமரசூரிய

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_jjb

தேசிய மக்கள் சக்தி, தேசியப்பட்டியல்

077 7880737 [email protected]

011 2829722 [email protected]

சுருக்கம்

#69

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

107

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
305-12 (2023-09-08) Oral Contribution Page 78
305-12 (2023-09-08) Oral Contribution Page 55
305-9 (2023-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
305-6 (2023-08-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
305-5 (2023-08-22) Oral Contribution Page 42
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question Page 26
304-16 (2023-07-21) Written Question - Supplementary Question Page 26
304-16 (2023-07-21) Written Question Page 22
304-13 (2023-07-18) Priviledges
Page 47
304-12 (2023-07-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-03-06
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School: Bishop's College, Colombo
Undergraduate: University of Delhi; BA Sociology
Postgraduate: Macquarie University; MA in Applied Anthropology and Development
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: University of Edinburgh; PhD in Social Anthropology
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_jjb தேசிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No.33B, Janatha Mawatha, Mirihana, Kotte & No.464/20, Pannipitiya Road, Pelawatta, Battaramulla.
Office: இல.33 பீ, ஜனதா மாவத்தை, மிரிஹான, கோட்டே.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7880737
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2829722
Office:
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.