සිංහල தமிழ் English
Medium_dodangoda

 இசுரு தொடன்கொட

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, காலி மாவட்டம்

071 2297360 [email protected]

091 2234666 [email protected]

சுருக்கம்

#152

மொத்த தரவரிசை

#89

கட்சி தரவரிசை

45

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
311-9 (2024-03-07) Adjournment Motion Type 2 Page 54
311-5 (2024-02-21) Adjournment Motion Type 2 Page 66
308-16 (2023-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 91
308-13 (2023-12-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 130
308-13 (2023-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
307-5 (2023-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
306-5 (2023-10-17) Adjournment Motion Type 2 Page 73
305-13 (2023-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
305-8 (2023-08-25) Oral Contribution - Core Statements Page 39
305-6 (2023-08-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1989-04-26
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: 25/1, Maitipe, 3rd Lane, Maitipe, Galle.
Office: 25/1, மாஇட்டிபே மூன்றாம் ஒழுங்கை, மாஇட்டிபே, காலி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 2297360
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 091 2234666
Office: 091 2234666
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Shantha Annasiwatte
Email: [email protected]
கைபேசி: 076 1678060
தொலைபேசி: 091 2234666

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.