සිංහල தமிழ் English
Medium_karunatilleka

கயந்த கருணாதிலக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, காலி மாவட்டம்

077 7504504 [email protected]

091 2296711 [email protected]

சுருக்கம்

#28

மொத்த தரவரிசை

#10

கட்சி தரவரிசை

243

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-2 (2024-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
312-1 (2024-04-01) Petitions
Page 85
312-1 (2024-04-01) Petitions
Page 85
311-13 (2024-03-22) Adjournment Motion Type 2 Page 44
311-7 (2024-03-05) Written Question - Supplementary Question Page 30
311-7 (2024-03-05) Written Question - Supplementary Question Page 30
311-7 (2024-03-05) Written Question Page 27
311-5 (2024-02-21) Adjournment Motion Type 2 Page 45
311-5 (2024-02-21) Oral Contribution Page 9
310-2 (2024-01-24) Oral Contribution Page 125

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-08-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_unp ஐக்கிய தேசியக் கட்சி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Gurukanda Estate, Thalagaswala.
Office: இல.48/85,எபிடமுல்ல வீதி, பிட்டகோட்டே.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7504504
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 091 2296711
Office: 091 2296711 / 077 7504504
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. D.J.S. Abeysinghe
Email:
கைபேசி: 077 7234067
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.