සිංහල தமிழ் English
Medium_herath

ஜயரத்ன ஹேரத்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, குருநாகல் மாவட்டம்

077-3012800 [email protected]

037-2221411 / 037-2228164 [email protected]

சுருக்கம்

#151

மொத்த தரவரிசை

#88

கட்சி தரவரிசை

22

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution - Core Statements Page 24
295-09 (2022-09-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
294-01 (2022-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 111
293-09 (2022-07-06) Private Member’s Motion Page 27
293-08 (2022-07-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
293-05 (2022-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 127
293-01 (2022-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 140
292-01 (2022-05-17) Adjournment Motion Type 2 Page 100
291-06 (2022-05-05) Oral Contribution - Core Statements Page 41
291-03 (2022-04-21) Oral Contribution Page 53

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1955-02-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No 165, Wanduragala, Kurunegala.
Office: இல. 04, தெங்குச் சபை வீதி, வெஹெர, குருநாகல்
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077-3012800
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 037-2221411 / 037-2228164
Office: 037-2220356
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. E.P.R.H. Hulugalla
Email:
கைபேசி: 071-4287329
தொலைபேசி: 037-2228164 / 037-2220356

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.