සිංහල தமிழ் English
Medium_herath

டீ. பி. ஹேரத்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, குருநாகல் மாவட்டம்

077 3497815 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#75

மொத்த தரவரிசை

#36

கட்சி தரவரிசை

59

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-15 (2021-04-23) Adjournment Motion Type 2 Page 54
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27
282-10 (2021-04-08) Written Question- Response Page 27
282-10 (2021-04-08) Petitions
Page 11
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 28
282-08 (2021-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
282-04 (2021-03-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
281-09 (2021-02-11) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 80
281-07 (2021-02-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
281-06 (2021-01-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1956-05-23
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2019-09-18 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
Contact
Address
Residence: NO. 6/110, Wijerama Mawatha, Colombo 07 & Kithulwehera Road, Elavitigama, Wariyapola.
Office: கித்துள்வெஹர வீதி, எலவிட்டிகம, வாரியப்பொல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile 077 3497815
Telephone
Residence:
Office: 011 2883820
Contact Details of the Secretary
Name: Mr. W.M.D.K. Wahala
Email:
Mobile: 077 7937793
Telephone: 011 2034372

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.