සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara

சாந்த பண்டார

இராஜாங்க அமைச்சர் - ஊடகம்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, குருநாகல் மாவட்டம்

071 1167539 [email protected]

072 216753 / 037 2279050 [email protected]

சுருக்கம்

#30

மொத்த தரவரிசை

#14

கட்சி தரவரிசை

257

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
297-03 (2022-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
296-16 (2022-11-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 115
296-14 (2022-11-08) Adjournment Motion Type 2 Page 84
296-10 (2022-10-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
296-09 (2022-10-07) Adjournment Motion Type 2 Page 70
296-07 (2022-10-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 9
296-06 (2022-10-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 73
296-03 (2022-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
296-03 (2022-09-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 89

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-03-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2019-09-17 - 2020-03-20
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2019-01-08 - 2019-08-06
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Sewandana, Maharachchimulla, Alawwa.
Office: செவெந்தன, மஹாரச்சிமுல்ல, அளவ்வ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 1167539
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 072 216753 / 037 2279050
Office: 037 2279050
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. S.M. Rukmalli Samarakoon
Email: [email protected]
கைபேசி: 072 6079245
தொலைபேசி: 037 2279050

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.