සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara

சாந்த பண்டார

இராஜாங்க அமைச்சர் - ஊடகம்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, குருநாகல் மாவட்டம்

071 1167539 [email protected]

072 216753 / 037 2279050 [email protected]

சுருக்கம்

#31

மொத்த தரவரிசை

#15

கட்சி தரவரிசை

311

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
310-1 (2024-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
309-3 (2024-01-11) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
309-3 (2024-01-11) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
309-3 (2024-01-11) Written Question- Response Page 23
309-3 (2024-01-11) Adjournment Motion Type 2 Page 73
308-20 (2023-12-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
308-19 (2023-12-12) Oral Contribution Page 19
308-15 (2023-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-03-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2019-09-17 - 2020-03-20
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2019-01-08 - 2019-08-06
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Sewandana, Maharachchimulla, Alawwa.
Office: செவெந்தன, மஹாரச்சிமுல்ல, அளவ்வ.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 071 1167539
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 072 216753 / 037 2279050
Office: 037 2279050
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. S.M. Rukmalli Samarakoon
Email: [email protected]
கைபேசி: 072 6079245
தொலைபேசி: 037 2279050

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.