සිංහල தமிழ் English
Medium_welagama

குமார வெல்கம

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, களுத்துரை மாவட்டம்

077 3040995 [email protected]

034 2247099 [email protected]

சுருக்கம்

#185

மொத்த தரவரிசை

#48

கட்சி தரவரிசை

47

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
310-2 (2024-01-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
308-20 (2023-12-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
305-11 (2023-09-07) Oral Contribution Page 45
305-10 (2023-09-06) Oral Contribution Page 61
305-7 (2023-08-24) Adjournment Motion Type 2 Page 79
305-2 (2023-08-09) Oral Contribution Page 21
304-11 (2023-07-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
304-9 (2023-07-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
304-6 (2023-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
304-6 (2023-06-21) Oral Contribution Page 12

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1950-05-04
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: St.Thomas College, Mt.Lavinia
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Horawala, Welipenna.
Office: டெனிஸ்டன் தோட்டம், ஹொரவல, வெலிப்பன்னை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3040995
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 034 2247099
Office: 034 2247099
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Sarath Wimalananda
Email:
கைபேசி: 076 8455532
தொலைபேசி: 034 2247099

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.