සිංහල தமிழ் English
Medium_welagama

குமார வெல்கம

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, களுத்துரை மாவட்டம்

077 3040995 [email protected]

034 2247099 [email protected]

சுருக்கம்

#165

மொத்த தரவரிசை

#46

கட்சி தரவரிசை

33

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-16 (2022-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
296-13 (2022-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
296-12 (2022-10-20) Oral Contribution Page 40
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 28
296-01 (2022-09-20) Oral Contribution Page 73
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
295-04 (2022-08-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 8
294-01 (2022-07-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 97
290-01 (2022-04-05) Oral Contribution Page 88
287-04 (2021-11-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1950-05-04
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: St.Thomas College, Mt.Lavinia
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Horawala, Welipenna.
Office: டெனிஸ்டன் தோட்டம், ஹொரவல, வெலிப்பன்னை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 3040995
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 034 2247099
Office: 034 2247099
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Sarath Wimalananda
Email:
கைபேசி: 076 8455532
தொலைபேசி: 034 2247099

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.