සිංහල தமிழ் English
Medium_thoufeek

எம். எஸ். தௌபீக்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, திருகோணமலை மாவட்டம்

077-3753653 [email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#218

மொத்த தரவரிசை

#54

கட்சி தரவரிசை

16

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
297-03 (2022-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
296-13 (2022-10-21) Petitions
Page 6
296-13 (2022-10-21) Petitions
Page 6
296-11 (2022-10-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
296-06 (2022-10-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
296-02 (2022-09-21) Adjournment Motion Type 2 Page 62
295-12 (2022-09-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
289-03 (2022-03-10) Written Question
Page 78
284-04 (2021-08-06) Petitions
Page 6
283-08 (2021-06-23) Petitions
Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-07-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2016-01-26 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. C-14 MP's Housing Complex, Madiwela, Sri Jayewardenepura Kotte.
Office: ஜாயா வீதி, கிண்ணியா 03, திருகோணமலை.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077-3753653
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 026-2236166
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. M.H Safifudeen
Email:
கைபேசி: 077-3569063
தொலைபேசி: 026-2236166

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.