සිංහල தமிழ் English
Medium_10

மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன

பேச்சாளர்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மாத்தரை மாவட்டம்

077 7723059 [email protected]

011 2871324 / 041 2268750 [email protected]

சுருக்கம்

#218

மொத்த தரவரிசை

#141

கட்சி தரவரிசை

520

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution - Core Statements Page 19
296-04 (2022-09-23) Announcement
Page 5
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution Page 6
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution Page 6
296-04 (2022-09-23) Announcement
Page 6
296-03 (2022-09-22) Announcement
Page 5
296-03 (2022-09-22) Oral Contribution Page 11
296-03 (2022-09-22) Announcement
Page 11
296-02 (2022-09-21) Announcement
Page 5
296-02 (2022-09-21) Announcement
Page 5

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1945-10-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Rahula Maha Vidyalaya
Undergraduate: BA, University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-10-18 - 2000-11-14
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: Speaker's Residence, Sri Jayawardanapura Kotte & Wasana, Beragama, Makandura, Matara & No.17 Swaraj Road, Issadeen Town, Matara
Office: 30/5 ஏ, ரொபட்ஸ் ரோட், களுபோவில.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 7723059
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2871324 / 041 2268750
Office: 011 2777221
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்:
Email:
கைபேசி:
தொலைபேசி:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.