සිංහල தமிழ் English
Medium_amarapola

சீதா அரம்பேபொல

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#134

மொத்த தரவரிசை

#75

கட்சி தரவரிசை

27

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-01 (2021-03-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 128
281-04 (2021-01-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
281-04 (2021-01-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
281-04 (2021-01-08) Written Question- Response Page 10
280-08 (2020-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
280-08 (2020-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 70
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 98
278-8 (2020-10-09) Written Question- Response Page 16
278-8 (2020-10-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-11-09
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
Contact
Address
Residence: No. 399/6, Thalangama North, Koswaththa, Battaramulla.
Office: 3 ஆம் மாடி, 1 ஆவது கட்டம், செத்சிரிபாய, பத்தரமுல்ல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
Mobile
Telephone
Residence:
Office: 011 2186292 / 077 2988855
Contact Details of the Secretary
Name: Major General (Retd.) Prasanna Chandrasekara
Email: [email protected]
Mobile: 071 4041336
Telephone: 011 2186292

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.