සිංහල தமிழ் English
Medium_amarapola

சீதா அரம்பேபொல

இராஜாங்க அமைச்சர் - சுகாதார

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

          [email protected]

சுருக்கம்

#173

மொத்த தரவரிசை

#106

கட்சி தரவரிசை

40

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
308-8 (2023-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 94
308-8 (2023-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
307-5 (2023-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
306-12 (2023-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 98
306-4 (2023-10-06) Adjournment Motion Type 2 Page 87
305-10 (2023-09-06) Oral Contribution Page 74
305-10 (2023-09-06) Oral Contribution Page 27
304-15 (2023-07-20) Oral Contribution Page 13
304-4 (2023-06-09) Private Member’s Motion Page 61
301-5 (2023-02-22) Adjournment Question - Response Page 84

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-11-09
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 399/6, Thalangama North, Koswaththa, Battaramulla.
Office: 3 ஆம் மாடி, 1 ஆவது கட்டம், செத்சிரிபாய, பத்தரமுல்ல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு:
Office: 011 2186292 / 077 2988855
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Major General (Retd.) Prasanna Chandrasekara
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 4041336
தொலைபேசி: 011 2186292

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.