සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayaka

மயந்த திசாநாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2573281 [email protected]

சுருக்கம்

#119

மொத்த தரவரிசை

#41

கட்சி தரவரிசை

100

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
297-04 (2022-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
296-16 (2022-11-10) Written Question - Supplementary Question Page 15
296-16 (2022-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
296-14 (2022-11-08) Written Question - Supplementary Question Page 11
296-14 (2022-11-08) Written Question Page 10
296-12 (2022-10-20) Oral Contribution Page 97
296-12 (2022-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
296-10 (2022-10-18) Written Question - Supplementary Question Page 23
296-10 (2022-10-18) Written Question - Supplementary Question Page 23
296-10 (2022-10-18) Written Question - Supplementary Question Page 23

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-10-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
School 2: St. Thomas’ Preparatory School, Colombo
School 3: Rugby School, Warwickshire, United Kingdom General Certificate of Secondary Education (GCSC)
Undergraduate: BSc. in Applied Arts & Sciences: Rochester Institute of Technology, United States of America
Postgraduate:
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Diploma in Monitoring and Evaluation: The International Program for Development Evaluation Training (IPDET) at University of Bern, Switzerland, BTec National Diploma: London College of Printing & Distributive Trades in London, England
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 16, Palm Grove, Colombo 03.
Office: இல. 16, பாம் குரூவ், கொழும்பு 03.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2573281
Office: 081 2066622 / 077 7515181
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Nalaka Kumara
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 2961486
தொலைபேசி: 011 2577265

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.