සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayaka

மயந்த திசாநாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, தேசியப்பட்டியல்

[email protected]

011 2573281 [email protected]

சுருக்கம்

#126

மொத்த தரவரிசை

#42

கட்சி தரவரிசை

127

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
306-8 (2023-10-20) Oral Contribution Page 9
306-8 (2023-10-20) Oral Contribution Page 9
306-7 (2023-10-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
306-4 (2023-10-06) Adjournment Motion Type 2 Page 76
305-8 (2023-08-25) Oral Contribution - Core Statements Page 28
305-7 (2023-08-24) Oral Contribution Page 119
305-7 (2023-08-24) Adjournment Motion Type 2 Page 95
305-7 (2023-08-24) Adjournment Motion Type 2 Page 84
305-2 (2023-08-09) Oral Contribution Page 80
305-2 (2023-08-09) Oral Contribution Page 80

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-10-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Royal College, Colombo
School 2: St. Thomas’ Preparatory School, Colombo
School 3: Rugby School, Warwickshire, United Kingdom General Certificate of Secondary Education (GCSC)
Undergraduate: BSc. in Applied Arts & Sciences: Rochester Institute of Technology, United States of America
Postgraduate:
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Diploma in Monitoring and Evaluation: The International Program for Development Evaluation Training (IPDET) at University of Bern, Switzerland, BTec National Diploma: London College of Printing & Distributive Trades in London, England
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 16, Palm Grove, Colombo 03.
Office: இல. 16, பாம் குரூவ், கொழும்பு 03.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2573281
Office: 081 2066622 / 077 7515181
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Nalaka Kumara
Email: [email protected]
கைபேசி: 077 2961486
தொலைபேசி: 011 2577265

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.