සිංහල தமிழ் English
Medium_26

முதிதா பிரிஸான்தி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

[email protected]

045 2240654 [email protected]

சுருக்கம்

#178

மொத்த தரவரிசை

#109

கட்சி தரவரிசை

24

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
295-11 (2022-09-07) Adjournment Motion Type 2 Page 70
292-01 (2022-05-17) Point of Order- Technical/Procedural
Page 65
289-05 (2022-03-22) Petitions
Page 44
288-09 (2022-02-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 100
288-04 (2022-01-21) Adjournment Motion Type 2 Page 69
287-13 (2021-12-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 90
287-05 (2021-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
287-02 (2021-11-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 95
287-01 (2021-11-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 158
286-07 (2021-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-12-10
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No C/18, MPs Housing Complex, Madiwela, Sri Jayawardanapura Kotte & Kudagoda Estate, Massimbula, Godakawela
Office: குடாகொடவத்தை, மஸ்இம்புல, கொடகவல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 045 2240654
Office: 045 2240654 / 077 7843809
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Lakith Pankaja De Zoysa
Email:
கைபேசி: 076 3175350
தொலைபேசி: 045 2240654

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.