සිංහල தமிழ் English
Medium_jayasekara

பிரேமலால் ஜயசேக்கர

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

077 4756448 [email protected]

077 4756448 / 071 9318336 [email protected]

சுருக்கம்

#170

மொத்த தரவரிசை

#104

கட்சி தரவரிசை

38

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-16 (2022-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
296-16 (2022-11-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 67
296-07 (2022-10-05) Petitions
Page 9
293-02 (2022-06-08) Petitions
Page 5
290-04 (2022-04-08) Adjournment Motion Type 2 Page 76
288-07 (2022-02-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 66
287-15 (2021-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
286-06 (2021-11-19) Written Question Page 10
286-06 (2021-11-19) Written Question Page 9
286-06 (2021-11-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-08-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Seewali MMV, Ratnapura
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No C1, Mahaweli House, Sarana Road,Colombo 07 & Gampathi Niwasa, Halkandeliya, Nivithigala.
Office: “கம்பதி நிவச”, ஹல்கந்தலிய, நிவிதிகல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 4756448
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 077 4756448 / 071 9318336
Office: 045 2279173 / 077 7223892
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. P.K.Jayasundara
Email:
கைபேசி: 070 2742322
தொலைபேசி: 045 2279173 / 070 3583382

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.