සිංහල தமிழ் English
Medium_jayasekara

பிரேமலால் ஜயசேக்கர

இராஜாங்க அமைச்சர் - துறைமுகங்கள், கப்பற்றுறை மற்றும் விமான சேவைகள்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

077 4756448 [email protected]

077 4756448 / 071 9318336 [email protected]

சுருக்கம்

#183

மொத்த தரவரிசை

#114

கட்சி தரவரிசை

44

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
309-4 (2024-01-12) Priviledges
Page 30
309-3 (2024-01-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 54
308-15 (2023-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
307-3 (2023-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
306-10 (2023-11-08) Petitions
Page 6
305-1 (2023-08-08) Petitions
Page 95
302-9 (2023-04-04) Petitions
Page 26
299-01 (2022-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93
298-03 (2022-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
298-01 (2022-11-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 124

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-08-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Seewali MMV, Ratnapura
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No C1, Mahaweli House, Sarana Road,Colombo 07 & Gampathi Niwasa, Halkandeliya, Nivithigala.
Office: “கம்பதி நிவச”, ஹல்கந்தலிய, நிவிதிகல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி 077 4756448
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 077 4756448 / 071 9318336
Office: 045 2279173 / 077 7223892
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. P.K.Jayasundara
Email:
கைபேசி: 070 2742322
தொலைபேசி: 045 2279173 / 070 3583382

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.