සිංහල தமிழ் English
Medium_seneviratne

ஜோன் செனவிரத்ன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

[email protected]

011 2888112 [email protected]

சுருக்கம்

#137

மொத்த தரவரிசை

#76

கட்சி தரவரிசை

42

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
297-05 (2022-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
297-03 (2022-11-16) Oral Contribution Page 11
297-03 (2022-11-16) Priviledges
Page 12
296-13 (2022-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
296-09 (2022-10-07) Adjournment Motion Type 2 Page 77
296-04 (2022-09-23) Oral Contribution - Core Statements Page 25
296-02 (2022-09-21) Adjournment Motion Type 2 Page 53
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
295-05 (2022-08-29) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 29
295-05 (2022-08-29) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1941-01-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2001-12-19 - 2004-02-07
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
2000-10-18 - 2001-10-10
Icon_lanka பொது ஜன முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 2/3,Gapoththa Road,Nawala & Rakwana Road, Godagama, Palmadulla.
Office: இறக்குவானை வீதி, கொடகம, பெல்மடுல்ல.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2888112
Office: 045 2274142 / 077 3012588
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr. Saman Amarakoon
Email: [email protected]
கைபேசி: 071 8015185
தொலைபேசி: 045 2274142

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.