සිංහල தமிழ் English
Medium_athukorale

தலதா அதுகோரல

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

[email protected]

011 2820074 / 045 2274287 [email protected]

சுருக்கம்

#126

மொத்த தரவரிசை

#42

கட்சி தரவரிசை

67

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
307-6 (2023-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
306-12 (2023-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
304-10 (2023-07-05) Adjournment Motion Type 2 Page 75
304-8 (2023-06-23) Oral Contribution - Core Statements Page 48
304-2 (2023-06-07) Adjournment Motion Type 2 Page 60
303-8 (2023-05-26) Oral Contribution - Core Statements Page 22
303-7 (2023-05-25) Oral Contribution - Core Statements Page 36
303-5 (2023-05-23) Oral Contribution Page 35
302-10 (2023-04-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
302-2 (2023-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-05-30
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School: R/Ferguson High School, Rathnapura
School 2: St. Bishops College
School 3: Museus College
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
2004-04-22 - 2010-02-09
Icon_unp-efa90238197d5e41675808edc81a7900 ஐக்கிய தேசிய முன்னணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 231/1,Stanley Thilakaratne Mawatha, Nugegoda. & Panawenna Estate, Kahawatta.
Office: இல. 231/1, ஸ்டான்லி திலக்கரத்ன மாவத்தை, நுகேகொட.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2820074 / 045 2274287
Office: 071 4734540 / 077 7309988
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Mr.H.M.Upali Hathalahawatta
Email:
கைபேசி: 071 7466097
தொலைபேசி: 045 2274287

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.