සිංහල தமிழ் English
Medium_wakkumbura

ஜானக வக்கும்புர

இராஜாங்க அமைச்சர் - மாகாண சபைகள், உள்ளூர் அரசு மற்றும் சுற்றுச்சூழ

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

[email protected]

011 2778496 [email protected]

சுருக்கம்

#79

மொத்த தரவரிசை

#36

கட்சி தரவரிசை

135

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
312-4 (2024-04-25) Adjournment Motion Type 2 Page 52
312-2 (2024-04-02) Oral Contribution Page 18
312-2 (2024-04-02) Oral Contribution Page 11
312-1 (2024-04-01) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 158
311-12 (2024-03-21) Oral Contribution Page 13
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 94
311-11 (2024-03-20) Oral Contribution Page 21
311-7 (2024-03-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
311-7 (2024-03-05) Written Question- Response Page 17
311-6 (2024-02-22) Oral Contribution Page 67

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-12-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 110/4, Vijayarama Road, Colombo 07 & No. B/16, MPs' Housing Complex, Madiwela, Sri Jayewadenapura Kotte.
Office: தீரானந்த மாவத்தை, எலபாத்த, இரத்தினபுரி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2778496
Office: 011 2877623 / 071 8291600
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. K.V. Prabodhi Kanchana Jayasekara
Email:
கைபேசி: 071 4851855
தொலைபேசி: 011 2879351

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.