සිංහල தமிழ் English
Medium_wakkumbura

ஜானக வக்கும்புர

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

[email protected]

011 2778496 [email protected]

சுருக்கம்

#110

மொத்த தரவரிசை

#55

கட்சி தரவரிசை

49

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
296-01 (2022-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 105
295-08 (2022-09-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
295-03 (2022-08-10) Adjournment Motion Type 2 Page 59
293-04 (2022-06-10) Oral Contribution Page 30
293-02 (2022-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
293-02 (2022-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
291-06 (2022-05-05) Oral Contribution Page 13
289-07 (2022-03-24) Oral Contribution
Page 19
289-06 (2022-03-23) Written Question - Supplementary Question - Response
Page 20
289-06 (2022-03-23) Written Question - Supplementary Question - Response
Page 20

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-12-15
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
2015-09-01 - 2020-03-02
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
2010-04-22 - 2015-06-26
Icon_upfa ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டணி,
தொடர்புகளிற்கு
Address
குடியிருப்பு: No. 110/4, Vijayarama Road, Colombo 07 & No. B/16, MPs' Housing Complex, Madiwela, Sri Jayewadenapura Kotte.
Office: தீரானந்த மாவத்தை, எலபாத்த, இரத்தினபுரி.
Email
தனிப்பட்ட: [email protected]
Office: [email protected]
கைபேசி
தொலைபேசி
குடியிருப்பு: 011 2778496
Office: 011 2877623 / 071 8291600
செயலாளரின் தொடர்பு விவரங்கள்
பெயர்: Ms. K.V. Prabodhi Kanchana Jayasekara
Email:
கைபேசி: 071 4851855
தொலைபேசி: 011 2879351

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.